Shin Getta Robo Soundtracks

Posted By Shadowboy17

Original Soundtrack

ShinGettaVol1

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

01 - Dragon (OST Ver)
02 - Hyaku Renma
03 - Shishi Funjin
04 - Ransen
05 - Kumon
06 - Unjou Ryouhen
07 - Hayato ~ Honpou
08 - Soushin
09 - Benkei ~ Gouken
10 - Kikyuu
11 - Kyoukyou
12 - Taiji
13 - Kyouran
14 - Funtou
15 - Yuumou
16 - Kukyou
17 - Kishuu
18 - Sakki
19 - Benkei ~ Heion
20 - Tenpen
21 - Gekirou
22 - Fuan
23 - No Serenity (OST Ver)

 

2nd Original Soundtrack

shinrobogetvol02

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

01 - Ryuu
02 - Gattai Kami
03 - Dragon (OST Ver.)
04 - Tokai
05 - Kakuchiku
06 - Fuuha
07 - Shitennou
08 - Ifuurinrin
09 - Ki Zetsu Kai Zetsu
10 - Kijuu Ou
11 - Oni Tourai
12 - Ryuuko Sou Haku
13 - Shitou
14 - Kinchou
15 - Seikyo
16 - Kikyou
17 - Dansai
18 - Gekidou
19 - Kigu
20 - Bukimi
21 - Shoukei
22 - Densetsu
23 - No Serenity (OST Ver.)

Vocal Dragon Battle Original Soundtrack

VocalCollectionDragonBatlle

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

01 - Dragon
02 - Warrior
03 - SAGA
04 - Hoero!!
05 - Deep Red
06 - Gods
07 - Densetsu ~legend~
08 - No Serenity

Vocal Collection Volume 1

vocal1

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

01 - Warrior
02 - Warrior (Off Vocal)

Vocal Collection Volume 2

vocal2

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

01 - SAGA
02 - SAGA (Off Vocal)

0 Comment:

Post a Comment