Change! Shin Getta Robo Soundtracks

Posted By Shadowboy17

Change! Shin Getta Robo Volume 1

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

01 - Jokyoku [Instrumental]
02 - Ima ga Sono Toki da
03 - Tekijou [Instrumental]
04 - Zenshin [Instrumental]
05 - Ai no Yume - Yasuragi [Instrumental]
06 - Setsujitsu [Instrumental]
07 - Shutsugeki [Instrumental]
08 - Sanbi [Instrumental]
09 - Kinchou [Instrumental]
10 - Ai no Yume - Yorokobi [Instrumental]
11 - Onjou [Instrumental]
12 - Kaimetsu [Instrumental]
13 - Konwaku [Instrumental]
14 - Kiki [Instrumental]
15 - Shikishima [Instrumental]
16 - Souzou [Instrumental]
17 - Yakusoku no Oka 
18 - Ai no Yume - Piano Version [Instrumental]
19 - Ima ga Sono Toki da (Video Version)
20 - Yakusoku no Oka (Video Version)

Change! Shin Getta Robo Volume 2

ChangeShinGettaRoboOST2

Album Download

Mirror 1 (Mediafire)

Tracklist

Tracklist
01 - Yuusou
02 - Heats
03 - Ifuu
04 - Kisei
05 - Kinpaku
06 - Ando
07 - Hitsuu
08 - Shuurai
09 - Soutaisen
10 - Nazo
11 - Michi
12 - Hanran gun
13 - Zangyaku
14 - Chi no kizuna
15 - Tsuioko
16 - Kouran
17 - Reiroku 
18 - Kako
19 - Ichinen
20 - Lioku
21 - Hyougen no asa
22 - Hurry up dreams
23 - Sanka
24 - Heats (Op Oav version)
25 - Hurry up dreams (Ed Oav version)

0 Comment:

Post a Comment